Ewidencja Myśliwych na Polowaniu Indywidualnym – EPI

Autorskie rozwiązanie myśliwego – informatyka w odpowiedzi na potrzeby rynku. Taki sposób rozwiązania problemu z którym boryka się ponad 100.000 myśliwych w Polsce wydaje się być optymalny, a zarazem dużo lepszy od tradycyjnego.

Uciążliwość dokonywania wpisów do książki, która często jest w dość odległym miejscu od miejsca polowania znają wszyscy myśliwi, strata czasu na dojazd i często mało aktualne informacje (wpis w południe na wieczorną zasiadkę) w stosunku do późniejszych wpisów daje często mylny obraz łowiska i osób w nim aktualnie przebywających, dodatkowa porcja bezpieczeństwa jest bezcenna

Więcej informacji

Wpisz się

 

 продвижение