Zarząd Koła Łowieckiego „Słonka” w Miastku informuje społeczność lokalną, iż w związku ze złym stanem technicznym podjął uchwałę o zamknięciu konstrukcji „Wigwam” dla powszechnego użytku. Konstrukcja grozi zawaleniem i nie należy wchodzić na teren obiektu pod żadnym pozorem. W związku ze zbliżającym się sezonem ognisk wiosenno-letnich, Zarząd umieścił stosowne oznaczenia na obiekcie. Zarząd podkreśla, iż wejście na teren obiektu grozi niebezpieczeństwem i nie ponosi odpowiedzialności za żadne zdarzenia jakie wystąpią na terenie zamkniętego obiektu dla osób postronnych. Mieszkańców, firmy oraz organizacje zainteresowane wsparciem Koła Łowieckiego „Słonka” w remoncie obiektu proszeni są o zgłaszanie się na adres mailowy kontakt@slonkamiastko.pl