Obwód łowiecki 230 leży na terenie gminy Miastko i Koczała w województwie Pomorskim. Całkowita powierzchnia obwodu liczy 8940 ha w tym powierzchni leśnej jest 4049 ha.

Teren naszego obwodu jest bardzo zróżnicowany i urozmaicony wskutek działania lodowców. Równiny, pagórki a nawet wzgórza przeplatają się ze sobą tworząc mozaikę leśnych i polnych krajobrazów wzbogaconych przepięknymi jeziorami w okolicach miejscowości Miastko, Słosinko, Koczała, Dźwierzno i Starżno. Strome zbocza wokół jezior oraz liczne źródliska potoczków porastają bogate, zasobne lasy liściaste i mieszane. Różnorodność siedlisk dzierżawionego obwodu stwarza możliwość bytowania wielu gatunkom zwierząt. Najczęściej można spotkać w naszych ostępach leśnych  jelenie, sarny dziki, lisy, jenoty, borsuki, kuny i  zające. Coraz częściej na polach naszego obwodu spotykamy bażanty
i kuropatwy
co jest zasługą unijnych programów rolno-środowiskowych. Liczne śródpolne jeziorka i tereny bagienne przyległe do rzeki Studnica porośnięte roślinnością stwarzają dobre warunki bytowania dla ptactwa wodnego. Na terenie naszego obwodu można spotkać się z wilkiem, który coraz częściej odwiedza naszą knieję.

Członkowie Koła Łowieckiego „SŁONKA” w Miastku aktywnie uczestniczą w pracach zmierzających do poprawy bytowania zwierzyny w naszym obwodzie. Zakładamy i uprawiamy poletka zgryzowe, zaporowe i produkcyjne. W okresie zimowym dokarmiamy zwierzynę wykładając karmę suchą, soczystą i treściwą.  Corocznie w okresie wiosennym sadzimy na miedzach śródpolnych drzewka i krzewy owocowe, które w przyszłości będą stanowiły bazę żerową dla zwierzyny bytującej w naszym obwodzie.

раскрутка