Wiosną roku 1976 z podziału Koła Łowieckiego „DZIK” w Miastku powstało nasze koło obejmując dzierżawiony do dnia dzisiejszego obwód nr 81.
Założycielami naszego koła byli między innymi Kol. Jakubowski Antoni, Bacz Leopold, Koziołkiewicz Jerzy, Rybicki Stanisław, Boral Stanisław, Nowak Julian, Czacki Józef, Niegrzybowski Henryk, Winter Kazimierz. Ćuruś Józef.

Od początku dzierżawienia obwodu kładziono nacisk na poprawę warunków bytowania zwierzyny.

Realizacja ta polegała na budowie urządzeń łowieckich i zakładaniu poletek żerowych. Wprowadzenie powyższych działań spowodowało zwiększenie i stabilizację populacji zwierzyny łownej w dzierżawionym obwodzie.

W latach 2000 /2001 nasi członkowie z okazji 25 lecia istnienia koła społecznie wybudowali na własnym gruncie, w malowniczym centrum obwodu, drewniany WIGWAM, który służy nam i lokalnej społeczności a w szczególności okolicznym szkołom na organizowanie imprez związanych z wypoczynkiem na łonie natury.

Wielu z nas jest drugim pokoleniem myśliwych, realizujących swoje pasje związane z gospodarką łowiecką i ochroną przyrody. Obecnie w kole jest 36 członków, którzy pracując społecznie wykonują zamierzenia Polskiego Związku Łowieckiego.продвижение