Koło Łowieckie „Słonka” Miastko informuje, że w związku z wejściem nowej ustawy Prawo Łowieckie z dniem 1.04.2018r. ( ustawa z dnia 22.03.2018r. Dz.U. 2018 poz. 651), nie jest upoważnione do przyjmowania wniosków o szacowanie szkód jak również nie jest upoważnione do szacowania szkód.

 

Zgodnie z Art.46 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy „Wniosek o szacowanie szkód, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody”.

Informujemy, że dzierżawiony obwód 230 znajduje się na terenie Gminy Miastko i Gminy Koczała i tam prosimy kierować wnioski o szacowanie szkód.