Zarząd informuje, iż Walne Zgromadzenie planowane jest na dzień 25.04.2020r. na świetlicy w Starzno o godz. 12-tej.

Zarząd zachęca naszych członków do licznego uczestniczenia w corocznym sprawozdawczym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

Z myśliwskim pozdrowieniem

Darz Bór!